Pasję rysowania, klejenia, lepienia miałam chyba „od zawsze”. Mimo wielu zainteresowań, oczywisty był dla mnie wybór studiów plastycznych.

Studiowałam w latach 1967 – 1973 w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (wtedy PWSSP). Okres studiów to wspaniałe, niezapomniane doświadczenie. Szkoła była dla nas – studentów, oazą wolności i demokracji w ówczesnej, ponurej rzeczywistości, oknem na fascynujący świat sztuki współczesnej. Z szacunkiem, wdzięcznością, ale też i dużą sympatią wspominam swoich dawnych profesorów i wykładowców – prof. Romana Modzelewskiego, prof. Marię Zielińską i wielu innych. Do dziś nie zerwałam z Uczelnią kontaktu. Po studiach rozpoczęłam pracę jako asystentka na Wydziale Tkaniny. Obecnie prowadzę Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Wizualnej. W 2002 roku otrzymałam tytuł profesora.
W swojej prywatnej pracowni rysuję, buduję obiekty i instalacje. Prace swoje prezentowałam na 43-ech wystawach indywidualnych i ponad 300 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Otrzymałam kilkanaście nagród i wyróżnień na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Portret Joli Wagner

Jola Wagner fot. Marcin Pietruszka